Apakah saya boleh melunasi lebih awal?

Tentu saja boleh.

Anda akan diminta untuk membayar cicilan di bulan pertama saja.